اولین همایش تحلیلی فرگشت زیستی , 2005-02-02

عنوان : ( معرفت شناسی تطوری : رشد داروینی معرفت )

نویسندگان: علی حقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه تکامل داروینی پیامدهایی در معرفت شناسی دارد

کلمات کلیدی

داروین زیست شناسی تکامل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019310,
author = {حقی, علی},
title = {معرفت شناسی تطوری : رشد داروینی معرفت},
booktitle = {اولین همایش تحلیلی فرگشت زیستی},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {داروین زیست شناسی تکامل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفت شناسی تطوری : رشد داروینی معرفت
%A حقی, علی
%J اولین همایش تحلیلی فرگشت زیستی
%D 2005

[Download]