اقتصاد مقداری, دوره (5), شماره (6), سال (2010-9) , صفحات (100-101)

عنوان : ( بررسی تاثیر فرهنگ در تحقق توسعه اقتصادی )

نویسندگان: محمود هوشمند , سپیده توکلی قوچانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع این مقاله بیان ابعاد فرهنگی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی است و قصد داریم به این نکته بپردازیم که چه ارتباطی بین فرهنگ و توسعه اقتصادی وجود دارد؟ کدام ویژگی یا ویژگی‌های فرهنگی برای تحقق توسعه اقتصادی لازم است و کدام ویژگی یا ویژگی‌های فرهنگی باعث رکود و توقف توسعه می شوند؟ از آنجا که پاسخ به سؤالات فوق بستگی زیادی به تعریف ما از فرهنگ و توسعه اقتصادی دارد، قبل از ورود به بحث، مفهوم مورد نظر خود را از دو اصطلاح فرهنگ و توسعه اقتصادی بیان نموده ایم. سپس به بررسی رابطه بین فرهنگ و توسعه پرداخته ایم و ضرورت تحول فرهنگی را به منظور ایجاد فرهنگ مناسب برای توسعه و حذف عناصر نامساعد، ذکر نموده ایم. تأثیر فرهنگ بر توسعه که همان «پیشنیاز های فرهنگی توسعه» است در قسمت بعدی مقاله بحث شده است. در پایان استراتژی های مناسب برای تحول فرهنگی در جامعه مطرح شده است. این استراتژی ها عبارتند از: تخصیص منابع کافی به جنبه های پرورشی بویژه در مدارس ابتدایی و راهنمایی، تأمین نیازهای اساسی زندگی اکثریت آحاد جامعه، الگوسازی فرهنگی مناسب.

کلمات کلیدی

, توسعه اقتصادی, فرهنگ, پیشنیازهای فرهنگی توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019356,
author = {هوشمند, محمود and توکلی قوچانی, سپیده},
title = {بررسی تاثیر فرهنگ در تحقق توسعه اقتصادی},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2010},
volume = {5},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-5850},
pages = {100--101},
numpages = {1},
keywords = {توسعه اقتصادی، فرهنگ، پیشنیازهای فرهنگی توسعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر فرهنگ در تحقق توسعه اقتصادی
%A هوشمند, محمود
%A توکلی قوچانی, سپیده
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2010

[Download]