سومین همایش ملی فرسایش و رسوب , 2005-08-28

عنوان : ( عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی در ماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران )

نویسندگان: محمد خانه باد , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی در ماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران

کلمات کلیدی

, عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی در ماسه سنگهای سازند نیزار, شمال شرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019377,
author = {خانه باد, محمد and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی در ماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران},
booktitle = {سومین همایش ملی فرسایش و رسوب},
year = {2005},
location = {ايران},
keywords = {عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی در ماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T عوامل کنترل کننده فرسایش نوع تافونی در ماسه سنگهای سازند نیزار، شمال شرق ایران
%A خانه باد, محمد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
%D 2005

[Download]