ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2009-02-18

عنوان : ( استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست‌محیطی )

نویسندگان: فرزاد دهقانیان , سعید منصور , مهدی فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با رشد اهمیت توسعه پایدار مفهوم کارایی زیست‌محیطی نیز جایگاه ویژه‌ای را در ادبیات یافته است. کارایی زیست‌محیطی یعنی تولید کالا و ارائه خدمات با بکارگیری انرژی و مواد اولیه کمتر که ضایعات, آلودگی و هزینه کمتر را نیز بدنبال داشته باشد. کارایی زیست‌محیطی دو جنبه محیطی و اقتصادی را بررسی می‌کند. هدف این مقاله طراحی شبکه لجستیک معکوس به گونه‌ای است که کارایی زیست‌محیطی شبکه، نظر تصمیم‌گیرنده را تامین کند. بدین منظور یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی دو هدفه (کمینه کردن هزینه و اثرات زیست‌محیطی) برای طراحی شبکه بازیافت کاغذ ارائه شده و نقاط موثر مدل به دست می‌آید. در ادامه با استفاده از روش تعاملی STEM که موازنه بین اهداف اقتصادی و زیست‌محیطی را در تعامل با تصمیم‌گیرنده در نظر دارد، یک شبکه بازیافت کارا به لحاظ زیست‌محیطی ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, کارایی زیست‌‌محیطی, روشهای تعاملی, STEM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019383,
author = {دهقانیان, فرزاد and سعید منصور and مهدی فتحی},
title = {استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست‌محیطی},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، کارایی زیست‌‌محیطی، روشهای تعاملی، STEM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از روشهای تعاملی در طراحی شبکه لجستیک معکوس با در نظر گرفتن ملاحظات کارایی زیست‌محیطی
%A دهقانیان, فرزاد
%A سعید منصور
%A مهدی فتحی
%J ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2009

[Download]