همایش بین المللی آسیای مرکزی؛ گذشته، حال و آینده , 2006-03-07

عنوان : ( سیاست ایلخانان در ماوراءالنّهر )

نویسندگان: جواد عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیاست ایلخانان در ماوراء النّهر پس از مرگ چنگیزخان طبق وصیت وی ماوراءالنّهر سهم پسر وی جغتای وخاندان او شد.ام با تشکیل حومت ایلخانی در سه دهۀ بعد از آن، بر سر مانطقی مانند خراسان میان ایلخانان وجغتاییان درگیری به وجود آمد.در عین حال جغتاییان چشم به منابع مناطقی مانند خراسان داشتند.در نتیجه روابط نسبتاً پر تنشی میان این دو خان نشین مغول به وجود آمد.ایلخانان جنوب جیحون را حق خود می دانستند وبرای دفع تعرضات جغتاییان سیاست ها گوناگونی از جنگ وصلح تا مداخله واتحاد با سایر قدرت ها را در پیش گرفتند.در هر حال تلاش ایلخانان موجب شد تا جیحون به عنوان مرز شمال شرقی ایران تا حدّ زیادی تثبیت شود.این موضوع از آن جهت مهم است که در دوره های بعد نیز این مرز عموماً به رسمیّت شناخته می شد.

کلمات کلیدی

, ایلخانان, ماوراءالنّهر, سیاست خارجی, جیحون,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019401,
author = {عباسی, جواد},
title = {سیاست ایلخانان در ماوراءالنّهر},
booktitle = {همایش بین المللی آسیای مرکزی؛ گذشته، حال و آینده},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ایلخانان، ماوراءالنّهر،سیاست خارجی، جیحون، جغتاییان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیاست ایلخانان در ماوراءالنّهر
%A عباسی, جواد
%J همایش بین المللی آسیای مرکزی؛ گذشته، حال و آینده
%D 2006

[Download]