اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (7), شماره (3), سال (1999-8) , صفحات (83-100)

عنوان : ( بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسان )

نویسندگان: فخری شهیدی , علیرضا صادقی ماهونک ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسان

کلمات کلیدی

بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019421,
author = {شهیدی, فخری and صادقی ماهونک, علیرضا},
title = {بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {1999},
volume = {7},
number = {3},
month = {August},
issn = {1022-4211},
pages = {83--100},
numpages = {17},
keywords = {بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به محصولات کشاورزی در استان خراسان
%A شهیدی, فخری
%A صادقی ماهونک, علیرضا
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 1999

[Download]