هفتمین کنگره صنایع غذایی , 1995-11-06

عنوان : ( آلودگی های باکتریایی گوشت گوساله خام و کنترل بیولوژیکی آنها )

نویسندگان: فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی های باکتریایی گوشت گوساله خام و کنترل بیولوژیکی آنها

کلمات کلیدی

آلودگی های باکتریایی گوشت گوساله خام و کنترل بیولوژیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019435,
author = {شهیدی, فخری},
title = {آلودگی های باکتریایی گوشت گوساله خام و کنترل بیولوژیکی آنها},
booktitle = {هفتمین کنگره صنایع غذایی},
year = {1995},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی های باکتریایی گوشت گوساله خام و کنترل بیولوژیکی آنها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آلودگی های باکتریایی گوشت گوساله خام و کنترل بیولوژیکی آنها
%A شهیدی, فخری
%J هفتمین کنگره صنایع غذایی
%D 1995

[Download]