سمینار بررسی توانمندیها و توسعه سبزوار , 1996-08-23

عنوان : ( بررسی وضعیت صنایع تبدیلی تکمیلی در سبزوار و امکان توسعه آنها )

نویسندگان: فخری شهیدی , فریده طباطبایی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی وضعیت صنایع تبدیلی تکمیلی در سبزوار و امکان توسعه آنها

کلمات کلیدی

بررسی وضعیت صنایع تبدیلی تکمیلی در سبزوار و امکان توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019438,
author = {شهیدی, فخری and طباطبایی یزدی, فریده},
title = {بررسی وضعیت صنایع تبدیلی تکمیلی در سبزوار و امکان توسعه آنها},
booktitle = {سمینار بررسی توانمندیها و توسعه سبزوار},
year = {1996},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {بررسی وضعیت صنایع تبدیلی تکمیلی در سبزوار و امکان توسعه آنها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت صنایع تبدیلی تکمیلی در سبزوار و امکان توسعه آنها
%A شهیدی, فخری
%A طباطبایی یزدی, فریده
%J سمینار بررسی توانمندیها و توسعه سبزوار
%D 1996

[Download]