سمینار صادرات اقتصاد بدون نفت , 1996-09-23

عنوان : ( بررسی تاثیر عسل و پکتیناز در شفاف سازی آب سیب )

نویسندگان: فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر عسل و پکتیناز در شفاف سازی آب سیب

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر عسل و پکتیناز در شفاف سازی آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019439,
author = {شهیدی, فخری},
title = {بررسی تاثیر عسل و پکتیناز در شفاف سازی آب سیب},
booktitle = {سمینار صادرات اقتصاد بدون نفت},
year = {1996},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بررسی تاثیر عسل و پکتیناز در شفاف سازی آب سیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر عسل و پکتیناز در شفاف سازی آب سیب
%A شهیدی, فخری
%J سمینار صادرات اقتصاد بدون نفت
%D 1996

[Download]