سمینار بررسی مسائل کشمکش و بهبود کیفیت آن , 1997-05-22

عنوان : ( بهینه سازی روشهای تولید کشمش و بهبود کیفیت آن )

نویسندگان: فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی روشهای تولید کشمش و بهبود کیفیت آن

کلمات کلیدی

بهینه سازی روشهای تولید کشمش و بهبود کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019440,
author = {شهیدی, فخری},
title = {بهینه سازی روشهای تولید کشمش و بهبود کیفیت آن},
booktitle = {سمینار بررسی مسائل کشمکش و بهبود کیفیت آن},
year = {1997},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {بهینه سازی روشهای تولید کشمش و بهبود کیفیت آن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی روشهای تولید کشمش و بهبود کیفیت آن
%A شهیدی, فخری
%J سمینار بررسی مسائل کشمکش و بهبود کیفیت آن
%D 1997

[Download]