آموزشی آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو , 1997-11-13

عنوان : ( آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو )

نویسندگان: فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو

کلمات کلیدی

آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019441,
author = {شهیدی, فخری},
title = {آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو},
booktitle = {آموزشی آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو},
year = {1997},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو
%A شهیدی, فخری
%J آموزشی آلودگیهای میکروبی در صنایع کمپوت و کنسرو
%D 1997

[Download]