دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07

عنوان : ( ارزیابی عوامل موثر بر کنتیک خشک کردن میگو )

نویسندگان: محبّت محبی , فخری شهیدی , مهتا موسوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی عوامل موثر بر کنتیک خشک کردن میگو

کلمات کلیدی

ارزیابی عوامل موثر بر کنتیک خشک کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019451,
author = {محبی, محبّت and شهیدی, فخری and موسوی, مهتا},
title = {ارزیابی عوامل موثر بر کنتیک خشک کردن میگو},
booktitle = {دومین همایش بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {ارزیابی عوامل موثر بر کنتیک خشک کردن میگو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عوامل موثر بر کنتیک خشک کردن میگو
%A محبی, محبّت
%A شهیدی, فخری
%A موسوی, مهتا
%J دومین همایش بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]