دومین همایش بزرگ صنایع غذایی , 2006-09-07

عنوان : ( بررسی امکان پردازش تصویر در رنگ سنجی میگوی خشک شده )

نویسندگان: محبّت محبی , فخری شهیدی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی امکان پردازش تصویر در رنگ سنجی میگوی خشک شده

کلمات کلیدی

بررسی امکان پردازش تصویر در رنگ سنجی میگوی خشک شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019454,
author = {محبی, محبّت and شهیدی, فخری and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {بررسی امکان پردازش تصویر در رنگ سنجی میگوی خشک شده},
booktitle = {دومین همایش بزرگ صنایع غذایی},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {بررسی امکان پردازش تصویر در رنگ سنجی میگوی خشک شده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان پردازش تصویر در رنگ سنجی میگوی خشک شده
%A محبی, محبّت
%A شهیدی, فخری
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J دومین همایش بزرگ صنایع غذایی
%D 2006

[Download]