پژوهش نفت, دوره (64), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (65-79)

عنوان : ( ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5 )

نویسندگان: سیده فاطمه بنی هاشمی , مجید پاکیزه , علی احمدپور , مهدی پورافشاری چنار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، غشاهای زئولیتی ZSM-5 بر روی پایه α-آلومینا با استفاده از روش رشد ثانویه سنتز شدند. آزمایش‌های تعیین مشخصات ساختاری شامل XRD، SEM، TEM، TGA، DSC و تراوایی گاز خالص بر روی غشاهای ساخته شده صورت گرفت. برای ساخت غشاها، ابتدا نانو کریستال‌های سیلیکالیت-1 در اندازه متوسط 40 نانومتر سنتز شدند و جهت جداسازی و خالص سازی آنها از محلول از چندین بار سانتریفوژ و التراسونیک متوالی استفاده شد. در ادامه، تأثیر شرایط مختلف سنتز نظیر میزان آلومینیوم و زمان سنتز بر روی مشخصات ساختاری نمونه‌های ساخته شده مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی اثر غلظت آلومینیوم نشان داد افزایش میزان آلومینیوم تا میزان مشخص موجب بهبود پوشش ایجاد شده بر سطح پایه و خواص جداسازی غشاء می‌گردد. توجه به تغییر زمان سنتز بر چگونگی پوشش غشاهای سیلیکالیت ساخته شده با روش رشد ثانویه نشان داد که بهترین پوشش در زمان سنتز هیدروترمال 36 ساعت حاصل می‌شود. تراوایی گازهای خالص H2، CO2، CH4 و N2 بر روی پایه و غشاهای سنتز شده در محدوده فشار (bar) 4-1 مورد مطالعه قرار گرفت. میزان انتخاب‌پذیری ایده‌آل H2/CH4، H2/CO2 و H2/N2 در بهترین شرایط به ترتیب برابر با 8/3، 5/3 و 4/4 در دمای K300 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, ZSM-5, غشاء زئولیتی, رشد ثانویه, نانو سیلیکالیت-1, تعیین مشخصات, تراوایی گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019460,
author = {بنی هاشمی, سیده فاطمه and پاکیزه, مجید and احمدپور, علی and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5},
journal = {پژوهش نفت},
year = {2011},
volume = {64},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-2900},
pages = {65--79},
numpages = {14},
keywords = {ZSM-5، غشاء زئولیتی، رشد ثانویه، نانو سیلیکالیت-1، تعیین مشخصات، تراوایی گاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ساخت و تعیین مشخصات غشاء زئولیتی نانو ساختار ZSM-5
%A بنی هاشمی, سیده فاطمه
%A پاکیزه, مجید
%A احمدپور, علی
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J پژوهش نفت
%@ 2345-2900
%D 2011

[Download]