ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-15

عنوان : ( بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک )

نویسندگان: وحید بنی هاشم , محمدحسین عباسپور فرد , محمدحسین آق خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران از جمله گیاهانی است که از نظر اقتصادی به دلیل ارزش کلاله آن مورد توجه فراوان قرار گرفته است. برای بررسی امکان جداسازی ناخالصیهای احتمالی موجود در زعفران، ناخن به عنوان نمونه انتخاب گردید و برای انجام آزمایشات، دستگاهی ساخته شد که مبنای آن علم الکترواستاتیک بود. این دستگاه متشکل از یک منبع برد تشدیدکننده ولتاژ، صفحات مسی یا همان الکترودها، واحد باردهی و جعبه های جداکننده است . ،DC تغذیه اساس کار آن اختلاف در ماهیت دی الکتریک یا جذب بار الکتریکی دو جنس متفاوت می باشد . نتایج حاصله از 76 درصد نشان داد. شایان ذکر است که این نتایج / آزمایشات این دستگاه، امکان خالص سازی ناخن را به میزان 2 در ولتاژ، فاصله الکترودها و زمان باردهی بهینه یعنی به ترتیب 12 کیلوولت، 20 سانتیمتر و 120 ثانیه صورت گرفت. با این وجود توصیه می شود با توجه به پایین بودن درجه خاص سازی زعفران با روش باردار کردن مالشی، روش های دیگر باردار کردن مخلوط زعفران و ناخن نیز بمنظور بهبود فرایند جداسازی مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, زعفران پوشال, الکترواستاتیک, جداسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019478,
author = {بنی هاشم, وحید and عباسپور فرد, محمدحسین and آق خانی, محمدحسین},
title = {بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2010},
location = {کرج, ايران},
keywords = {زعفران پوشال، الکترواستاتیک، جداسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان جداسازی ناخن به عنوان ناخالصی از کلاله زعفران خشک به روش الکترواستاتیک
%A بنی هاشم, وحید
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A آق خانی, محمدحسین
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2010

[Download]