شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , فهیمه شهابی پور , مریم مقدم متین , امین توسلی , مسعود فریدونی , علی مقیمی , معصومه خیرآبادی , محمد علیزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر واژه ماتریکس بیولوژی، جایگاه مهمی را در تحقیقات زیست شناسی و پزشکی کسب نموده است. بررسی و امکان بکارگیری از مواد موجود در ماتریکس خارج سلولی، در تحقیقات مهندسی بافت یکی از اهداف این گونه مطالعات می باشد. در واقع محققان مهندسی بافت به دنبال راهکارهای جدیدی به منظور غلبه بر مشکلات پیوند اعضاء یا اندام های مصنوعی می باشند. داربست ها یکی از ضروریات مهندسی بافت بشمار می روند، چرا که سلول های پستانداران وابسته به چسبندگی هستند و اگر زمینه ای مناسب جهت اتصال سلولی در دسترس نباشد، از بین خواهند رفت. اخیرا داربست های بی شماری متشکل از مواد سنتزی و یا مواد مشتق شده از بافت های طبیعی از قبیل اسید هیالورونیک و کلاژن، مورد مطالعه قرار گرفته است. روش دیگر تهیه داربست سلول زدایی از بافت های موجودات زنده برای حدف مولکول های آنتی ژنیک و سلول ها از بافت می باشد. بافت سلول زدایی شده ساختار و ترکیبی مشابه با بافت طبیعی دارد و روند بازسازی توسط این داربست ها با کاشت سلول ها بر روی آنها هدایت می شود. روش های مختلفی برای سلول زدایی کردن بافت های طبیعی موجودات زنده وجود دارد، مثل استفاده از روش های شیمیایی، فیزیکی و آنزیمی. در این تحقیق ما از استخوان اپی فیز ران گوساله 4 ماهه استفاده کردیم. بدین منظور با استفاده از پانچر از قسمت ذکر شده استوانه ای به طول 1 سانتی متر و قطری حدود 2 میلی متر نمونه برداری صورت گرفت و سپس به منظور حدف سلولهای چربی، داربست فوق را با آب جوش تیمار کردیم. برای حذف سلولهای استخوانی با انجام عملیات فریز- انجماد سریع و به صورت قرار گرفتند. در مرحله بعدی جهت شستشوی محتویات سلولی باقیمانده از غلظتهای مختلف с° سیکلی، نمونه های ذکر شده در ازت مایع در دمای - 196 استفاده نمودیم و برای ذخیره سازی SDS همراه با هم زدن آرام برای شستشوی ،PBS به همراه دستگاه همزن استفاده نمودیم در مرحله نهایی از بافر SDS و عدم آسیب رساندن به سلولها، از الکل در قیف SDS نمونه ها، آنها را در دمای - 20 نگهداری کردیم. در مرحله شستشو و کشت بافت، به منظور حذف بوخنر استفاده شد و سپس در مرحله بعدی آب مقطر استریل و در نهایت با نرمال سالین داربستهای مربوطه شستشو داده شدند. داربستهای مربوطه توسط روشهای میکروسکوپی و ماکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفتند. بدین منطور از داربستهای فوق تصاویری به کمک استرئومیکروسکوپ و سپس برشهایی توسط تکنیکهای بافتی آماده شد. با توجه به خصوصیات استانداردهای داربست ها از جمله، تخلخل پذیری، نداشتن سلول به منطور حذف خواص ایمنوژنیسیته و عدم سمیت، به نطر می رسد داربست های آماده شده می تواند برای تحقیقات مهندسی بافت مورد استفاده قرار گیرد و از طرفی با توجه به دارا بودن ویژگی های سه بعدی، ساختار طبیعی و روش های آسان و قابل دسترس تهیه این داربست ها، به نظر می رسد مدل مناسبی برای تحقیقات مهندسی بافت باشند. در ادامه این پژوهش، هدف کشت سلول های مختلف بر روی داربست های تهیه شده حاصل اجرای این تحقیق می باشد.

کلمات کلیدی

داربست ماتریکس سه بعدی مهندسی بافت سلول زدایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019491,
author = {مهدوی شهری, ناصر and شهابی پور, فهیمه and مقدم متین, مریم and توسلی, امین and فریدونی, مسعود and مقیمی, علی and خیرآبادی, معصومه and محمد علیزاده},
title = {تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {داربست ماتریکس سه بعدی مهندسی بافت سلول زدایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه داربست های طبیعی سه بعدی جهت مطالعات مهندسی بافت
%A مهدوی شهری, ناصر
%A شهابی پور, فهیمه
%A مقدم متین, مریم
%A توسلی, امین
%A فریدونی, مسعود
%A مقیمی, علی
%A خیرآبادی, معصومه
%A محمد علیزاده
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]