اولین کنفرانس ملی غذای عملگر ایران , 2006-07-13

عنوان : ( چای یک نوشیدنی عملگر )

نویسندگان: حسن زاده، ا , علیرضا صادقی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چای یک نوشیدنی عملگر

کلمات کلیدی

چای یک نوشیدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019494,
author = {حسن زاده، ا and صادقی, علیرضا and شهیدی, فخری},
title = {چای یک نوشیدنی عملگر},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی غذای عملگر ایران},
year = {2006},
location = {ايران},
keywords = {چای یک نوشیدنی عملگر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چای یک نوشیدنی عملگر
%A حسن زاده، ا
%A صادقی, علیرضا
%A شهیدی, فخری
%J اولین کنفرانس ملی غذای عملگر ایران
%D 2006

[Download]