پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (1), سال (2005-5) , صفحات (45-56)

عنوان : ( اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزه )

نویسندگان: مهدی راستگو , علی قنبری , محمد بنایان اول , حمید رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مقدار و زمان مصرف کو نیتروژن ...

کلمات کلیدی

, خردل وحشی , گندم پاییزه , تقسیط کود نیتروژن, تولید بذر, قدرت تولید مثلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019557,
author = {راستگو, مهدی and قنبری, علی and بنایان اول, محمد and حمید رحیمیان},
title = {اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {45--56},
numpages = {11},
keywords = {خردل وحشی - گندم پاییزه - تقسیط کود نیتروژن- تولید بذر- قدرت تولید مثلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقدار و زمان مصرف کود نیتروژن و تراکم علف هرز بر تولید بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis ) در گندم پاییزه
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%A بنایان اول, محمد
%A حمید رحیمیان
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]