پژوهشهای زراعی ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2005-5) , صفحات (263-275)

عنوان : ( جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دما )

نویسندگان: علی قنبری , حمید رحیمیان مشهدی , مهدی نصیری محلاتی , محمد کافی , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیرین بیان گیاهی صنعتی و دارویی است

کلمات کلیدی

, شیرین بیان , جوانه زنی , دمای کمینه , بهینه , بیشینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019558,
author = {قنبری, علی and حمید رحیمیان مشهدی and نصیری محلاتی, مهدی and کافی, محمد and راستگو, مهدی},
title = {جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دما},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2005},
volume = {3},
number = {2},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {263--275},
numpages = {12},
keywords = {شیرین بیان - جوانه زنی - دمای کمینه - بهینه - بیشینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جنبه های اکوفیزیولوژیکی جوانه زنی شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L. ) در واکنش به دما
%A قنبری, علی
%A حمید رحیمیان مشهدی
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A کافی, محمد
%A راستگو, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2005

[Download]