علوم حدیث, دوره (15), شماره (56), سال (2011-1) , صفحات (174-193)

عنوان : ( شرطة الخمیس و ارزش رجال شناختی آن )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از روزگاری که نصر بن مزاحم منقری(د.212ﻫ./827م.) وقعة صفین و ابن سعد(د.230ﻫ./ 845م.) الطبقات را نوشته اند تا به امروز همواره پدیدآورندگان آثار تاریخی، حدیثی و رجالی از گروهی از یاران امام علی بن ابی طالب(ع) در دوره خلافتش (35-40ﻫ.) با عنوان «شرطة الخمیس» یاد کرده‌اند. اما هیچ یک از آن منابع آگاهی روشنی دربارة این گروه و فعالیت هایشان به دست نداده‌اند. از این رو، این پرسش ها برای ما مطرح می شود که: شرطة الخمیس چگونه سازمانی بوده و ماموریتش چه بوده است؟ چرا آنان را به این عنوان خوانده‌اند؟ از آن جمع به ظاهر انبوه، چند تن در شمار راویان حدیث هستند و از همه مهمتر بررسی دربارة مدلول عبارت مزبور چه مقدار در مطالعات حدیث شناختی کاربرد و تأثیر دارد؟ نگارنده در این مقاله کوشیده است با مطالعه و مقایسة اسناد و مدارک موجود در این باره به پاسخ برخی از آن پرسش ها دست یابد. در نتیجة پژوهش حاضر، می توان گفت که به رغم تلاش رجال شناسان برای استفاده از این عنوان در توثیق و تعدیل راویان، توصیف جمعی از اصحاب به این عنوان، تأثیر عملی چشمگیری در مطالعات حدیث شناختی ندارد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها: علی بن ابی طالب(ع), شرطة الخمیس, رجال شناسی, توثیق عام.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019572,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {شرطة الخمیس و ارزش رجال شناختی آن},
journal = {علوم حدیث},
year = {2011},
volume = {15},
number = {56},
month = {January},
issn = {1561-0098},
pages = {174--193},
numpages = {19},
keywords = {کلید واژه ها: علی بن ابی طالب(ع)، شرطة الخمیس، رجال شناسی، توثیق عام.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شرطة الخمیس و ارزش رجال شناختی آن
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2011

[Download]