نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی , 2010-11-13

عنوان : ( بررسی ماندگاری قارچ خوراکی در بسته بندی MAP )

نویسندگان: نفیسه واحدی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش رنگ و تغییرات گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن حاصل از پدیده تنفس قارچ های خوراکی تیمار شده با آب و اسید سیتریک در طی دوره نگهداری در دمای محیط و یخچال و اتمسفر اصلاح شده و جاذب رطوبت مورد بررسی قرار گرفت نمونه ها از نظر رنگ سنجی دستگاهی و تغییرات گاز های داخل بسته طی دوره نگهداری 12 روزه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, قارچ خوراکی ع ماندگاری , بسته بندی MAP , سلیکاژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019573,
author = {واحدی, نفیسه and صداقت, ناصر},
title = {بررسی ماندگاری قارچ خوراکی در بسته بندی MAP},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قارچ خوراکی ع ماندگاری ; بسته بندی MAP ; سلیکاژل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ماندگاری قارچ خوراکی در بسته بندی MAP
%A واحدی, نفیسه
%A صداقت, ناصر
%J نوزدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی
%D 2010

[Download]