چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران , 2010-11-15

عنوان : ( بررسی تاثیر کربن دهی چند مرحله ای و سیکل نفوذی بر روی خواص مکانیکی قطعات کربوره شده فولادی )

نویسندگان: مهرداد کاشفی تربتی , علیرضا امیرخانی نجف ابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به منظور دستیابی به خواص مکانیکی مورد نظر در قطعات کربوره شده، از سیکل های عملیات حرارتی سخت کردن مستقیم، سخت کردن یک مرحله ای و سخت کردن دو مرحله ای استفاده شد. بمنظور جلوگیری از درشت شدن دانه ها در حین عملیات کربن دهی از یکی از روش های سخت کردن دو مرحله ای و یا روش ریزکردن دانه های مغز و سطح و سپس سخت کردن استفاده شد و تاثیر سیکل های عملیات حرارتی مختلف پس از کربن دهی بر روی ریزساختار و خواص مکانیکی سطح و مغز یک فولاد کربوره DIN:16MnCr5 با نام تجاری CE2با استفاده از آزمایشات کشش و تست های ریزسختی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که سیکل های موسوم به عملیات حرارتی پس از کربن دهی تاثیر زیادی بر بهبود خواص مکانیکی از جمله پروفیل سختی و استحکام کششی نهایی(UTS) قطعات کربوره شده دارد.

کلمات کلیدی

, کربوره کردن چند مرحله ای, فولاد سمانته, استحکام کششی نهایی, پروفیل سختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019598,
author = {کاشفی تربتی, مهرداد and امیرخانی نجف ابادی, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر کربن دهی چند مرحله ای و سیکل نفوذی بر روی خواص مکانیکی قطعات کربوره شده فولادی},
booktitle = {چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کربوره کردن چند مرحله ای، فولاد سمانته، استحکام کششی نهایی، پروفیل سختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کربن دهی چند مرحله ای و سیکل نفوذی بر روی خواص مکانیکی قطعات کربوره شده فولادی
%A کاشفی تربتی, مهرداد
%A امیرخانی نجف ابادی, علیرضا
%J چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران
%D 2010

[Download]