دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-26

عنوان : ( Structural and optical characterization of ZnO:Mg thin films deposited by spraypyrolysis method: study of antibacterial properties )

نویسندگان: پری سادات مداحی , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لایه های نازک اکسید روی با مقادیر مختلف ناخالصی منیزیم به روش اسپری پایرولیز بر روی بستر شیشه ای لایه نشانی شده اند. ویژگی های ساختاری و مورفولوژس سطحی نمونه ها با استفاده از پراش (XRD) X میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ تونلی روبشی (STM) بررسی شدند. اندازه گیری های اپتیکی لایه ها توسط طیف سنج Uv-visانجام شد. تمامی نمونه ها به صورت یکنواخت رشد کرده و جهت گیری بالایی را در راستای (200) از خود نشان می دهند . با افزایش میزان ناخالصی اندازه دانه ها کاهش و گاف اپتیکی لایه ها افزایش می یابد. مطالعات ضد میکروبی حاکی از فعالیت ضد میکروبی قابل ملاحظه نمونه هاست که با افزودن ناخالصی منیزیم شدت بیشتری پیدا می کند.

کلمات کلیدی

, لایه نازک اکسید روی, اسپری پایرولیز, ضد میکروبی, گاف اپتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019612,
author = {مداحی, پری سادات and شاه طهماسبی, ناصر and کمپانی, احمد and مشرقی, منصور and محمد مهدی باقری محققی and حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات},
title = {Structural and optical characterization of ZnO:Mg thin films deposited by spraypyrolysis method: study of antibacterial properties},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {لایه نازک اکسید روی، اسپری پایرولیز، ضد میکروبی، گاف اپتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Structural and optical characterization of ZnO:Mg thin films deposited by spraypyrolysis method: study of antibacterial properties
%A مداحی, پری سادات
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A کمپانی, احمد
%A مشرقی, منصور
%A محمد مهدی باقری محققی
%A حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
%D 2011

[Download]