دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , 2011-01-26

عنوان : ( Characterization of ZnO:Mg nanoparticles prepared via sol-gel method: study of antibacterial properties )

نویسندگان: پری سادات مداحی , ناصر شاه طهماسبی , احمد کمپانی , منصور مشرقی , محمد مهدی باقری محققی , آسیه سادات حسینی مشهدطرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو ذرات اکسید روی با درصد های مختلفی از ناخالصی منیزیم به روش سل-ژل تهیه گردیدند و ویژگی های ساختاری، اپتیکی و ضد میکروبی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های به دست آمده دارای ساختار شش گوشی وورتسایت هستند و هیچ فاز ثانوی تا میزان 15 درصد ناخالصی مشاهده نمی شود. نتایج به دست آمده از مطالعات اپتیکی نشان دهنده افزایش گاف انرژی در اثر افزودن ناخالصی است. فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات بر روی باکتری E.coli مورد بررسی قرار گرفت. سوسپانسیون حاصل از نانو ذرات ZnO:Mg خاصیت ضد میکروبی از خود نشان می دهند که با افزایش غلظت نانو ذرات افزایش، و با افزایش میزان ناخالصی اندکی کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات اکسید روی, سل-ژل, ضد میکروبی, گاف اپتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019614,
author = {مداحی, پری سادات and شاه طهماسبی, ناصر and کمپانی, احمد and مشرقی, منصور and محمد مهدی باقری محققی and حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات},
title = {Characterization of ZnO:Mg nanoparticles prepared via sol-gel method: study of antibacterial properties},
booktitle = {دهمین کنفرانس ماده چگال ایران},
year = {2011},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {نانو ذرات اکسید روی، سل-ژل، ضد میکروبی، گاف اپتیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Characterization of ZnO:Mg nanoparticles prepared via sol-gel method: study of antibacterial properties
%A مداحی, پری سادات
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A کمپانی, احمد
%A مشرقی, منصور
%A محمد مهدی باقری محققی
%A حسینی مشهدطرقی, آسیه سادات
%J دهمین کنفرانس ماده چگال ایران
%D 2011

[Download]