بایدها و نبایدها در رشته زبان و ادبیات فارسی , 2008-03-05

عنوان : ( ضرورت بازنگری درسهای رشته زبان و ادبیات فارسی و حرکت به سوی تخصص و گرایش )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیش از دو دهه از تصویب سرفصل دروس رشته زبان و ادبیات فارسی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی میگذرد و تقریبا عین این درسها در دانشگاههای ما تدریس میگردد. اگرچه ....

کلمات کلیدی

, زبان و ادبیات فارسی, درسهاف کارشناسی, تحصیلات تکمیلی, تخصص, گرایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019618,
author = {مرتضائی, سیدجواد},
title = {ضرورت بازنگری درسهای رشته زبان و ادبیات فارسی و حرکت به سوی تخصص و گرایش},
booktitle = {بایدها و نبایدها در رشته زبان و ادبیات فارسی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زبان و ادبیات فارسی، درسهاف کارشناسی، تحصیلات تکمیلی، تخصص، گرایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ضرورت بازنگری درسهای رشته زبان و ادبیات فارسی و حرکت به سوی تخصص و گرایش
%A مرتضائی, سیدجواد
%J بایدها و نبایدها در رشته زبان و ادبیات فارسی
%D 2008

[Download]