همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن , 2009-10-31

عنوان : ( فن آوریهای بومی اندازه گیری و سنجش آب در کشور و نقش آن در توسعه روستایی پایدار )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش بومی دانشی است که با آن در طی قرون، اقوامی گوناگون و جوامع بشری روزی خود را از محیطشان به دست آورده و آب و غذا و سایر نیازهای حیای خویش را تامین کرده اند.

کلمات کلیدی

, فن آوری های بومی, واحدهای اندازه گیری و سنجش آب, ساعتهای آفتابی و آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019658,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {فن آوریهای بومی اندازه گیری و سنجش آب در کشور و نقش آن در توسعه روستایی پایدار},
booktitle = {همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {فن آوری های بومی، واحدهای اندازه گیری و سنجش آب، ساعتهای آفتابی و آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فن آوریهای بومی اندازه گیری و سنجش آب در کشور و نقش آن در توسعه روستایی پایدار
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J همایش ملی و میان رشته ای آب و ارزشهای فرهنگی آن
%D 2009

[Download]