شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( مقایسه ی اثرات ترمیمی زجاجیه ی چشم، حاصل از منابع مختلف حیوانی )

نویسندگان: محمدرضا هاشم زاده , احمدرضا بهرامی , هانیه حسین نژاد , مریم مقدم متین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترمیم زخم از جمله چالشهایی است که محققین را بر آن داشته تا در صدد یافتن ترکیبات مختلف شیمیایی و طبیعی موثر برای تسریع این امر باشند. از جمله ترکیباتی که امروزه مورد استفاده وسیع در این امر قرار گرفته، اسید هیالورنیک می باشد. اثر زجاجیه به عنوان منبعی بسیار غنی از اسید هیالورونیک در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، هر چند که تاکنون مطالعه ای در مورد مقایسه ی اثرات ترمیمی زجاجیه ی حاصل از منابع مختلف حیوانی صورت نگرفته است. مقایسه ی زجاجیه های حاصل از خرگوش، گاو و گوسفند اختلاف معنی داری را در سرعت ترمیم نشان می دهد، به طوریکه بیشترین سرعت ترمیم با استفاده از زجاجیه ی خرگوش و کمترین آن در مورد استفاده از زجاجیه ی گاو می باشد.

کلمات کلیدی

, ترمیم زخم, زجاجیه ی چشم, اسید هیالورونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019661,
author = {هاشم زاده, محمدرضا and بهرامی, احمدرضا and حسین نژاد, هانیه and مقدم متین, مریم},
title = {مقایسه ی اثرات ترمیمی زجاجیه ی چشم، حاصل از منابع مختلف حیوانی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ترمیم زخم، زجاجیه ی چشم، اسید هیالورونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ی اثرات ترمیمی زجاجیه ی چشم، حاصل از منابع مختلف حیوانی
%A هاشم زاده, محمدرضا
%A بهرامی, احمدرضا
%A حسین نژاد, هانیه
%A مقدم متین, مریم
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]