شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( اثر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کشت رویان نوروزک( Salvia leriifolia )

نویسندگان: پروانه ابریشم چی , معصومه مدرس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوروزک یا Salvia leriifolia متعلق به تیره نعناع (Lamiaceae ) بومی استان خراسان و سمنان می باشد.

کلمات کلیدی

, ریز ازدیادی, Salvia leriifolia, NAA ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019675,
author = {ابریشم چی, پروانه and مدرس, معصومه},
title = {اثر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کشت رویان نوروزک( Salvia leriifolia},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ریز ازدیادی-Salvia leriifolia-NAA - KIN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنظیم کننده های رشد NAA و KIN بر کشت رویان نوروزک( Salvia leriifolia
%A ابریشم چی, پروانه
%A مدرس, معصومه
%J شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2010

[Download]