بیستمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2005) , 2005-11-14

عنوان : ( ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی )

نویسندگان: محمد منفرد , حسن رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر تولید برق با استفاده از انرژی باد به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به منظور مطالعه اثر عمل متقابل بین شبکه و توربین های بادی، مدلهای مختلفی برای این منابع نوظهور انرژی الکتریکی توسعه یافته اند. مدلهایی که تاکنون ارائه شده اند، عموما هرکدام به سبب تمرکز بر پاره ای از جزئیات از دیگر پارامترهای سیستم غفلت دارند. روشی مناسب برای حل این مشکل، مدلسازی مدولار توربین بادی است. مدلهای دینامیکی بسیار دقیق برای مزارع بادی نقش مهمی در اعتبار نتایج شبیه سازی اثرات متقابل آنها با شبکه ودرنتیجه قابلیت اطمینان شبکه دارد. در این مقاله، مدل مدولار و دقیق از یک توربین بادی ارئه شده است. امکان استفاده از مدل پیشنهادی در هر ترکیب اختیاری شبکه خارجی و مطالعات مختلف فراهم می گردد. مدل مدولار و بصورت مجموعه ای از چندین بلوک است، که هرکدام مدل کننده یک جزء و یا پدیده فیزیکی، با دقت و سطح پیچیدگی موردنظر می باشد؛ لذا مدل بدست آمده کاملا نزدیک به واقعیت و فیزیکی بوده و امکان اعمال هر تغییر دلخواه در هر کدام از اجزا وجود دارد. برای شبیه سازی هر مورد خاص، تنها بلوکهایی که موثر در پدیده مورد مطالعه هستند، در مدل قرار می گیرند. امکان ترکیب بلوکهای فیزیکی مدل توربین بادی و مدلهای داخلی ابزار شبیه سازی وجود دارد و باتوجه به مطالعات موردنظر، مدل به سادگی و با حذف بلوکهای مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. مدل در کلیه مطالعات شبکه قدرت، شامل مطالعات پایداری، کیفیت توان و کنترل، قابل کاربرد می باشد. مدل با دقت بالایی، فلیکر ولتاژ ناشی از توربین های بادی و رفتار گذرای پس از خطا را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, توربین بادی, مدلسازی مدولار, دینامیک, آیرودینامیک,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019706,
author = {منفرد, محمد and حسن رستگار},
title = {ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی},
booktitle = {بیستمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2005)},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین بادی، مدلسازی مدولار، دینامیک، آیرودینامیک، MATLAB/Simulink},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل مدولار و دقیق نیروگاه بادی
%A منفرد, محمد
%A حسن رستگار
%J بیستمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2005)
%D 2005

[Download]