چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2006) , 2006-05-16

عنوان : ( تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع )

نویسندگان: محمد منفرد , گئورگ قره پتیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دامنه اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه، مستقل از سطح ولتاژ سیستم می‌باشند، لذا در طراحی عایقی سیستم‌های LV و MV، توجه به اثرات ناشی از آنها ضروری است. در نتیجه، حفاظت از تجهیزات سیستم توزیع، بخصوص ترانسفورمرهای توزیع در مقابل صاعقه، از اهمیت بسزایی در طراحی سیستم‌های قدرت برخوردار است. استفاده از کابل در محل اتصال خط هوایی به ترانسفورمر کاهنده، روشی مرسوم در حفاظت اولیه از ترانسفورمرها در مقابل این اضافه ولتاژهاست. در این مقاله، ابتدا به بررسی تحلیلی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه به خطوط هوایی متصل به کابل در محل انتهای کابل می‌پردازیم و نتایج را با شبیه سازی‌های انجام گرفته بوسیله ATP-EMTP مقایسه می‌کنیم. ماهیت و عوامل موثر بر این گذراها را تعیین کرده، سپس در مطالعه‌ای جامع، با استفاده از شبیه سازی به کمک نرم‌افزار ATP-EMTP، تاثیر نوع، طول و قطر کابل و همچنین شکل موج صاعقه و فاصله از محل برخورد را بر ضربات صاعقه‌ای که از طریق این خطوط هوایی مختوم به کابل، به ترانسفورمر‌های کاهنده توزیع می‌رسند، مورد بررسی قرار می‌دهیم. انواع کابل‌های متداول و مشخصات تضعیف آنها برای گذراهای فرکانس بالا، مطالعه می‌گردند. کلیه نتایج، به منظور کاهش سطح و شیب این اضافه ولتاژها، در ترمینال‌های ترانسفورمر‌های توزیع، آنالیز شده و هدف یافتن مناسبترین مشخصات کابل، برای تعدیل اضافه ولتاژهاست.

کلمات کلیدی

, صاعقه, اضافه ولتاژ, خط هوایی, کابل, ترانسفورمر, شبکه توزیع, آنالیز گذرا, EMTP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019707,
author = {منفرد, محمد and گئورگ قره پتیان},
title = {تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2006)},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {صاعقه، اضافه ولتاژ، خط هوایی، کابل، ترانسفورمر، شبکه توزیع، آنالیز گذرا، EMTP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر استفاده از کابل بر اضافه ولتاژهای گذرای ناشی از برخورد غیرمستقیم صاعقه و نفوذ آن به ترانسفورماتورهای توزیع
%A منفرد, محمد
%A گئورگ قره پتیان
%J چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2006)
%D 2006

[Download]