یازدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق (EPDC11) , 2006-05-02

عنوان : ( اصلاح و بهبود الگوریتم تزریق جریان جهت مطالعه پخش بار در سیستم‌های توزیع چهار سیمه )

نویسندگان: مهرداد عابدی , محمد منفرد , عباس مولوی داریانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش اعظم شبکه‌های توزیع، به سبب وجود بارهای نامتعادل، خطوط انتقال نامتقارن و انشعابات دو فاز و تک فاز، کاملاً نامتعادل هستند. این ویژگی شبکه‌های توزیع، نیاز به دستیابی به روشهای موثر پخش بار در موارد فوق را سبب می‌گردد. در این مقاله، ابتدا الگوریتم روش بسیار موثری برای پخش بار چهار سیمه، مبتنی بر روش تزریق جریان و حل نیوتن-رافسون معرفی شده که دارای پایداری عددی و سرعت همگرایی بهتری نسبت به روش‌های متداول است؛ بعلاوه این قابلیت را دارد که عناصر تولید پراکنده (DG) را بصورت باسهای PV در نظر گرفته و همچنین سیستم فوق توزیع(حلقه‌ها) را نیز به همراه سیستم توزیع نمایش داده و حل کند. سپس پیشنهادی برای اصلاح روش و تغییر الگوریتم ارائه خواهد شد که سبب افزایش قابل ملاحظه سرعت همگرایی و کاهش هرچه بیشتر تعداد تکرارها و زمان انجام محاسبات می‌شود. صحت عملکرد روش اصلاحی بوسیله چندین شبکه مختلف آزموده شده و نشان داده خواهد شد که افزایش سرعت، کاهش تعداد تکرارها و حجم و زمان محاسبات، در مقایسه با روش قبلی، کاملاً چشمگیر است. با توجه به اینکه شبکه‌های توزیع فشار ضعیف، عموما چهار سیمه هستند، و از سوی دیگر، پایداری، دقت و سرعت بالای روش اصلاح شده، این روش، به عنوان مناسبترین گزینه موجود برای انجام محاسبات پخش بار در شبکه‌های نامتعادل معرفی می‌شود.

کلمات کلیدی

, شبکه‌های توزیع, پخش بار چهار سیمه نامتعادل, روش تزریق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019709,
author = {مهرداد عابدی and منفرد, محمد and عباس مولوی داریانی},
title = {اصلاح و بهبود الگوریتم تزریق جریان جهت مطالعه پخش بار در سیستم‌های توزیع چهار سیمه},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق (EPDC11)},
year = {2006},
location = {مازندران, ايران},
keywords = {شبکه‌های توزیع، پخش بار چهار سیمه نامتعادل، روش تزریق جریان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصلاح و بهبود الگوریتم تزریق جریان جهت مطالعه پخش بار در سیستم‌های توزیع چهار سیمه
%A مهرداد عابدی
%A منفرد, محمد
%A عباس مولوی داریانی
%J یازدهمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق (EPDC11)
%D 2006

[Download]