بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2006) , 2006-11-13

عنوان : ( ارائه مدل نوین آماری برای پیش‌بینی تغییرات سرعت و جهت باد )

نویسندگان: محمد منفرد , حسن رستگار , ارسطو صادقیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌بینی پارامترهای باد، برای استفاده بهینه از سیستم‌های تبدیل انرژی بادی ضروری است. در این مقاله، با استفاده از روشی آماری، مدل جدیدی برای پیش‌بینی سرعت و جهت باد ارائه شده است. ایده‌های مشابهی، قبلا برای بدست آوردن چرخه‌های حرکت اتوموبیل‌ها و الگوی آب و هوایی ارائه شده‌اند. روش ارائه شده در این مقاله، قابل استفاده در مطالعات طراحی و شبیه‌سازی توربین‌های بادی و بطور کلی سیستم‌های تبدیل انرژی بادی است. در این مطالعه از داده‌های واقعی اندازه‌گیری شده سرعت و جهت باد، برای سه سایت مختلف در ایران بهره برده شده است. ایده اولیه بوسیله ما آنگونه متحول و اصلاح گشته‌ است تا توانایی پیش‌بینی تغییرات سرعت و جهت باد را، به بهترین نحو ممکن بیابد. مقایسه‌ای بین نتایج حاصل از مدل ارائه شده و سایر مدل‌های موجود انجام گرفته است که این مقایسه نشان می‌دهد که دقت پیش‌بینی در روش اخیر بسیار بیشتر است.

کلمات کلیدی

, مدل کردن, پیش‌بینی, سرعت و جهت باد,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019710,
author = {منفرد, محمد and حسن رستگار and ارسطو صادقیان},
title = {ارائه مدل نوین آماری برای پیش‌بینی تغییرات سرعت و جهت باد},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2006)},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل کردن، پیش‌بینی، سرعت و جهت باد، آمار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل نوین آماری برای پیش‌بینی تغییرات سرعت و جهت باد
%A منفرد, محمد
%A حسن رستگار
%A ارسطو صادقیان
%J بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2006)
%D 2006

[Download]