بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2006) , 2006-11-13

عنوان : ( بهره‌گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین‌ بادی متصل به شبکه )

نویسندگان: محمد منفرد , حسن رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، روش کنترل فعال پدیده قطع، به عنوان یک روش موثر کنترل دینامیکی توربین‌های بادی ارائه شده است که از قابلیت‌های دو روش کنترل غیرفعال پدیده قطع و کنترل فعال زاویه پره‌ها، بطور همزمان بهره برده و هزینه‌های پیاده‌‌سازی را نیز به طرز موثری کاهش می‌دهد. تغییرات زاویه پره‌ها در این روش، بسیار کمتر از روش کنترل فعال زاویه پره‌هاست؛ همین مزیت بعلاوه عدم نیاز به ژنراتورهای دوتحریکه و مدارات الکترونیکی پیچیده، سبب کاهش پیچیدگی و هزینه‌های طراحی و ساخت و افزایش عمر مفید سیستم ژنراتور بادی می‌گردد. هدف کنترل ارائه شده در این مقاله، کنترل موثر توان خروجی در طول عملکرد توربین بادی با ژنراتور القایی سرعت ثابت، از ناحیه سرعت باد start-up تا سرعت باد shut-down است. در روش ارائه شده، عملکرد توربین بادی به دو ناحیه تقسیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌گردد: (i) بهینه سازی توان؛ در حالتی که سرعت باد در محدوده سرعت باد start-up و سرعت باد نامی است، زاویه پره‌ها به منظور بهینه کردن و متعاقبا توان خروجی تنظیم می‌گردد. (ii) محدودسازی توان؛ در حالتی که سرعت باد، بیش از مقدار نامی است، توان خروجی با بهره‌گیری از پدیده قطع محدود می‌شود. روش موثری برای بهینه‌سازی توان و دو روش مختلف برای عملکرد در ناحیه محدودسازی توان ارائه گشته و صحت عملکرد بوسیله شبیه‌سازی تحقیق شده و نشان داده می‌شود که استفاده از روش‌های ارائه شده کنترل توان، سبب کاهش قابل ملاحظه تغییرات توان خروجی توربین بادی در مقابل تغییرات وسیع سرعت باد و هموار شدن توان الکتریکی خروجی در باند کوچکی حول و حوش مقدار نامی خود می‌گردد.

کلمات کلیدی

, توربین بادی, کنترل دینامیکی, پدیده قطع, جدول جستجو, کنترلر PI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019711,
author = {منفرد, محمد and حسن رستگار},
title = {بهره‌گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین‌ بادی متصل به شبکه},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2006)},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین بادی، کنترل دینامیکی، پدیده قطع، جدول جستجو، کنترلر PI},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهره‌گیری از کنترل فعال پدیده قطع به عنوان استراتژی کنترل دینامیکی توربین‌ بادی متصل به شبکه
%A منفرد, محمد
%A حسن رستگار
%J بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2006)
%D 2006

[Download]