بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2007) , 2007-11-19

عنوان : ( طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهرهگیری از چاپر مجهز به سلف ابر رسانا )

نویسندگان: محمد منفرد , گئورگ قره پتیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، پس از معرفی توربین‌های بادی سرعت متغیر، ایده پیشرفته‌ای برای مزارع بادی پیشنهاد شده و مفصلاً مورد مطالعه قرار گرفته است. بعلاوه، استفاده از سلف ابررسانا در ترکیب مبدل بوست در توپولوژی ارائه شده، پیشنهاد و امکان سنجی شده است. در ترکیب پیشنهادی، امکان انتقال توان dc از محل تولید تا محل مناسب برای اتصال به شبکه قوی ac و تجمیع ژنراتورهای مزرعه بادی، بدون هزینه و یا تجهیز اضافی وجود دارد. الگوریتم موثری برای کنترل توان در جهت استحصال حداکثر توان اکتیو و حفظ ضریب قدرت و یا توان راکتیو در مقدار مورد نظر ارائه شده است. مدلسازی دقیق دینامیکی و شبیه‌سازی‌ها با استفاده از MATLAB/Simulink انجام شده است.

کلمات کلیدی

, توربین بادی سرعت متغیر, کنترل توان‌های اکتیو و راکتیو, استحصال حداکثر توان, سلف ابررسانا, اتصال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019712,
author = {منفرد, محمد and گئورگ قره پتیان},
title = {طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهرهگیری از چاپر مجهز به سلف ابر رسانا},
booktitle = {بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2007)},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {توربین بادی سرعت متغیر، کنترل توان‌های اکتیو و راکتیو، استحصال حداکثر توان، سلف ابررسانا، اتصال dc},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی، مدلسازی و بررسی عملکرد توربین بادی سرعت متغیر با بهرهگیری از چاپر مجهز به سلف ابر رسانا
%A منفرد, محمد
%A گئورگ قره پتیان
%J بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC2007)
%D 2007

[Download]