همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی , 2010-03-02

عنوان : ( بررسی امکان استفاده ازضایعات فرایند اسید شویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن )

نویسندگان: سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آهن از شایع ترین ناهنجاری های تغذیه ای گیاهان بویژه در خاک های آهکی است.به منظور بررسی امکان استفاده ازضایعات فرایند اسید شویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن این تحقیق با دو تیماراصلی پودر اکسید آهن ضایعاتی معمولی ( 06/0 -02/0 میلی متر و نانو و پنج سطح کودی (0، 05/0، 1/0 ، 5/0 و 1 درصد) انجام شد. نتایج نشان داد که هردو نوع ذرات اکسید آهن ضایعاتی معمولی و نانو قابلیت کاهش پ هاش خاک و افزایش آهن قابل عصاره گیری با DTPA درخاک را دارابودند. کاهش پ هاش خاک و افزایش آهن قابل عصاره گیری با DTPA درخاک، متناسب با مقادیر مصرفی این دو نوع پودر اکسید آهن بود. افزایش آهن قابل عصاره گیری با DTPA در خاک با کاربرد نانوپودر اکسید آهن نسبت به اکسید آهن معمولی به دلیل حلالیت بیشتر و نهایتا عمل تثبیت کمتر در خاک، به مراتب بیشتر بود. چون مقدار تثبیت و حبس شدن اهن در ضایعات به اندازه نانو نسبت به ذرات معمولی کمتربوده و حلالیت و فراهمی بیشتری نسبت به اکسید آهن معمولی در خاک دارد،استفاده از آن دربخش کشاورزی و در خاک هایی مشابه با خاک مورد آزمایش توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, کمبود آهن, ذرات نانو و معمولی اکسید آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019723,
author = {مظاهری نیا, سیما and آستارائی, علیرضا},
title = {بررسی امکان استفاده ازضایعات فرایند اسید شویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن},
booktitle = {همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی},
year = {2010},
location = {دزفول, ايران},
keywords = {کمبود آهن، ذرات نانو و معمولی اکسید آهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان استفاده ازضایعات فرایند اسید شویی صنایع فولاد به عنوان کود آهن
%A مظاهری نیا, سیما
%A آستارائی, علیرضا
%J همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
%D 2010

[Download]