همایش ملی علوم آب، خاک،گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی , 2010-03-02

عنوان : ( اثر کود آهن و کمپوست بر جذب و فراهمی مس، منگنز و روی گندم )

نویسندگان: سیما مظاهری نیا , علیرضا آستارائی , مجتبی فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد مطلوب گیاه و حصول حداکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پر مصرف و کم مصرف درخاک است. در مواردی عنصر مورد نظر به مقدار زیادی در خاک یافت می شود، اما به فرم غیر قابل استفاده بوده ویا جذب آن به دلیل وجود مقدار زیادی از یک عنصر دیگر به خوبی انجام نمی شود. به منظور بررسی تاثیر کود آهن و کمپوست زباله شهری برمقدار جذب مس، منگنز و روی در گندم، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب فاکتوریل انجام شد. فاکتورهای اصلی شامل کود اهن بصورت پودر اکسید آهن معمولی ( 06/0 -02/0 میلی متر) و نانو (250-25 نانومتر) هر کدام با پنج سطح (0، 05/0، 1/0 ، 5/0 و 1 درصد) و فاکتورهای فرعی شامل کمپوست گرانوله گوگردی در دو سطح کودی (0 و2 درصد) بود. افزایش مصرف کود اهن باعث کاهش مقدار جذب منگنز گیاه و افزایش جذب روی و مس شد. کمپوست گرانوله گوگردی میزان جذب هر سه عنصر را افزایش داد.مقدار جذب گیاهی هر سه عنصر با مصرف اکسید آهن در اندازه نانو نسبت به اکسید آهن معمولی کمتر بود.

کلمات کلیدی

, اکسید آهن معمولی و نانو, کمپوست, روی, منگنز, مس, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019725,
author = {مظاهری نیا, سیما and آستارائی, علیرضا and مجتبی فتحی},
title = {اثر کود آهن و کمپوست بر جذب و فراهمی مس، منگنز و روی گندم},
booktitle = {همایش ملی علوم آب، خاک،گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی},
year = {2010},
location = {دزفول, ايران},
keywords = {اکسید آهن معمولی و نانو، کمپوست، روی، منگنز، مس، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کود آهن و کمپوست بر جذب و فراهمی مس، منگنز و روی گندم
%A مظاهری نیا, سیما
%A آستارائی, علیرضا
%A مجتبی فتحی
%J همایش ملی علوم آب، خاک،گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
%D 2010

[Download]