دهمین کنفرانس آمار ایران , 2010-08-03

عنوان : ( برآورد بیز و پیشگویی دو نمونه ای براساس داده های سانسور شده مضاعف در توزیع نمایی )

نویسندگان: مریم غنی زاده , سیمیندخت براتپورباجگیران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ، براساس نمونه سانسور شده مضاعف از توزیع نمایی و چهارچوب بیز، مسائل برآورد میانگین طول عمر، نرخ مخاطره، تابع بقا و پیشگویی طول عمر دومین نمونه مستقل از همان جمعیت (پیشگویی دو نمونه ای)، مورد بررسی قرار می گیرد. برآوردگرهای بیز و برآوردگرهای پیش بینی شده بیز تحت تابع زیان مربع خطا در اشکال بسته به دست می آیند. برآوردگر HPD با استفاده از روشهای تکرار محاسبه می شوند. عبارات صریح برای چگالی ها و بقاهای پیش بینی شده بیان می شود. در آخر، برای درک بهتر یک مثال عددی ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, استنباط بیزی, برآوردگر پیش بینی بیز, برآوردگر HPD, سانسور مضاعف, تابع بقا, توزیع نمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019730,
author = {مریم غنی زاده and براتپورباجگیران, سیمیندخت},
title = {برآورد بیز و پیشگویی دو نمونه ای براساس داده های سانسور شده مضاعف در توزیع نمایی},
booktitle = {دهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {استنباط بیزی، برآوردگر پیش بینی بیز، برآوردگر HPD، سانسور مضاعف، تابع بقا، توزیع نمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برآورد بیز و پیشگویی دو نمونه ای براساس داده های سانسور شده مضاعف در توزیع نمایی
%A مریم غنی زاده
%A براتپورباجگیران, سیمیندخت
%J دهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2010

[Download]