پژوهش های اقتصادی ایران, دوره (34), شماره (10), سال (2008-7) , صفحات (125-144)

عنوان : ( کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس )

نویسندگان: رحیم گودرزی , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، ابتدا به نظریه بازی و رابطه آن با برنامه ریزی خطی پرداخته، سپس، کاربرد آن را برای محصولات زراعی در استان فارس بررسی کرده ایم. محصولات زراعی شامل گندم، جو، شلتوک، ذرت، نخود، عدس، پنبه و سیب زمینی است. داده ها شامل سری زمانی ارزش تولید ناخالص محصولات مورد بررسی برای دوره 1363-1383 است. در این پژوهش، از معیار تصمیم گیری والد در نظریه بازی استفاده کرده ایم تا میزان بالاترین درآمد در بدترین شرایط را تعیین کنیم. یافته های این الگو نشان می دهد، کشت سیب زمینی و شلتوک ریسک پذیرترین محصولات برای دوره مورد بررسی است. از آنجا که سیب زمینی و شلتوک بالاترین درآمد مورد انتظار را در بدترین شرایط خواهند داشت. این محصولات در برنامه بهینه سازی گنجانده شده است. از سوی دیگر، این دو محصول در مقایسه با محصولات دیگر بالاترین ضریب تغییرات را دارند. نتیجه آنکه، الگوی نظریه بازی معیار مناسبی برای انتخاب استراتژی های مدیریتی جایگزین برای کشاورزان است.

کلمات کلیدی

, نظریه بازی ها,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019744,
author = {رحیم گودرزی and همایونی فر, مسعود},
title = {کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس},
journal = {پژوهش های اقتصادی ایران},
year = {2008},
volume = {34},
number = {10},
month = {July},
issn = {1726-0728},
pages = {125--144},
numpages = {19},
keywords = {نظریه بازی ها،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد نظریه بازیها در کشت محصولات زراعی استان فارس
%A رحیم گودرزی
%A همایونی فر, مسعود
%J پژوهش های اقتصادی ایران
%@ 1726-0728
%D 2008

[Download]