همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی , 2010-10-12

عنوان : ( تکنولوژی ریزآرایه ها در شناسایی پاتوژن های غذایی )

نویسندگان: سمانه فاضلی فارسانی , محمود اخوان مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون شک سلامت و ایمنی مواد غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است و بیماری‌های ناشی از مواد غذایی نیز بحرانی در زمینه سلامت عمومی محسوب می‌شوند. تشخیص پاتوژن‌های غذایی، مقدمه‌ای برای جلوگیری از مشکلات مرتبط با سلامت و ایمنی می‌باشد. بنابراین، ارائه روش‌هایی برای شناسایی دقیق و سریع این ارگانیسم‌های نامطلوب کاملاً ضروری بنظر می‌رسد. یکی از این روش‌ها، استفاده از آزمایش‌های ریزآرایه (microarray experiments) است که بر اساس تعیین میزان بیان ژن (gene expression) در یک شرایط محیطی مشخص، می‌باشند. در این روش، بر روی اسلایدی از جنس نایلون یا شیشه، نقاطی (spot) به طور منظم قرار گرفته‌اند که هر نقطه نماینده یک ژن است (probe). این ژن‌ها می‌توانند مارکرهای ژنتیکی موجود در ژنوم باکتری مورد بررسی بوده که با پاتوژن‌های مختلف و فاکتورهای ویرولانس (virulence factors) مرتبط می‌‌باشند. با هیبریداسیون بین نمونه‌های بیولوژیک نشان‌دار شده (target) و پروب‌ها، سیگنالی ایجاد می‌گردد که بیانگر میزان بیان (expression level) و وجود ژن مربوطه در نمونه می‌باشد. با بدست آوردن پروفایل بیان ژن در شرایط محیطی متفاوت می‌توان پاتوژن مربوطه را شناسایی نمود. با استفاده از این تکنولوژی در مقایسه با روش‌های قدیمی (مانند روشهای کشت سلول، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز و ایمنولوژی) تشخیصی سریع، دقیق و مقرون به‌صرفه برای میزان کم پاتوژن در حجم بالایی از ماده‌ غذایی و شناسایی چند پاتوژن به‌طور همزمان امکانپذیر می‌گردد که درمان بالینی سریعتری را در آینده‌ای نزدیک به دنبال خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, ریز آرایه, پاتوژن های غذایی, هیبریداسیون, بیان ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019757,
author = {فاضلی فارسانی, سمانه and اخوان مهدوی, محمود},
title = {تکنولوژی ریزآرایه ها در شناسایی پاتوژن های غذایی},
booktitle = {همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی},
year = {2010},
location = {ساری, ايران},
keywords = {ریز آرایه، پاتوژن های غذایی، هیبریداسیون، بیان ژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تکنولوژی ریزآرایه ها در شناسایی پاتوژن های غذایی
%A فاضلی فارسانی, سمانه
%A اخوان مهدوی, محمود
%J همایش کشوری ایمنی مواد غذایی و آشامیدنی
%D 2010

[Download]