تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (156), شماره (1), سال (2007-5) , صفحات (27-40)

عنوان : ( مفهوم قید و انواع آن در زبانهای روسی و فارسی )

نویسندگان: زینب موذن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به ساختار متفاوت دستور زبانهای روسی و فارسی، بررسی تطبیقی آنها علاوه بر کمک به آشنایی بهتر با زبان روسی، می تواند به یادگیری زبان روسی به عنوان یک زبان خارجی کمک می کند. قید یکی از اجزای جمله است که در مباحث دستوری پس از اسم، صفت و فعل مورد بررسی قرار می گیرد. قید در زبان های روسی و فارسی از نظر معنا و نحو انواعی دارد. در هر دو زبان، قید در جمله ها نقش متممی دارد. قید ها تاثیری در ساختملن جمله نمی گزارند و سبب تغییر دستوری کلمات دیگر جمله نمی شوند. در ربان روسی قید ها به هنگام قرار گرفتن در جمله در ترکیب با سایر اجزای جمله رابطه همنشینی دارند. با توجه به نقش قید ها در ربان فارسی می توان گفت که قید ها رد این زبان نیز با سایر اجزای جمله رابطه همنشینی دارند.با توجه به ساختار متفاوت دستور زبانهای روسی و فارسی، بررسی تطبیقی آنها علاوه بر کمک به آشنایی بهتر با زبان روسی، می تواند به یادگیری زبان روسی به عنوان یک زبان خارجی کمک می کند. قید یکی از اجزای جمله است که در مباحث دستوری پس از اسم، صفت و فعل مورد بررسی قرار می گیرد. قید در زبان های روسی و فارسی از نظر معنا و نحو انواعی دارد. در هر دو زبان، قید در جمله ها نقش متممی دارد. قید ها تاثیری در ساختملن جمله نمی گزارند و سبب تغییر دستوری کلمات دیگر جمله نمی شوند. در ربان روسی قید ها به هنگام قرار گرفتن در جمله در ترکیب با سایر اجزای جمله رابطه همنشینی دارند. با توجه به نقش قید ها در ربان فارسی می توان گفت که قید ها رد این زبان نیز با سایر اجزای جمله رابطه همنشینی دارند.

کلمات کلیدی

, دستور زبان فارسی و روسی, قید, انواع قید, قید های گذاره ای, قید های فاعلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019791,
author = {موذن زاده, زینب},
title = {مفهوم قید و انواع آن در زبانهای روسی و فارسی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2007},
volume = {156},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-1596},
pages = {27--40},
numpages = {13},
keywords = {دستور زبان فارسی و روسی، قید، انواع قید، قید های گذاره ای، قید های فاعلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم قید و انواع آن در زبانهای روسی و فارسی
%A موذن زاده, زینب
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2007

[Download]