حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (2), سال (2010-9) , صفحات (222-223)

عنوان : ( معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران )

نویسندگان: محبوبه رحیمی مقبلی , مهدی مدرس اول , جواد کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون بررسی های انجام گرفته روی سن های خانواده ی Reduviidae در ایران به ویژه استان خراسان رضوی (3 و 4) و هم چنین سایر کشورهای جهان بسیار اندک بوده است(1، 2 و 5). در این تحقیق درارتباط با سن های مزبور، نمونه هایی از چند گونه ی آن از نواحی مختلف استان جمع آوری گردید. بین گونه های جمع آوری شده سن Coranus subapterus De Geer برای اولین بار از ایران گزارش می شود. نمونه هایی از این حشره در بخش گلمکان (شهرستان چناران) و در تاریخ 11/2/87 از روی خاک جمع آوری گردید. این نمونه ها پس از شناسایی مقدماتی به دکتر David Redei در موزه ی تاریخ طبیعی مجارستان ارسال گردید. این گونه متعلق به زیرخانواده ی Harpactorinae می باشد و برخـی از مشخصات مهم آن باتـوجه به پنج نمونه ی جمع آوری شده در زیر ارایه گردیده است. بدن حشره ی کامل به شکل استوانه ای، به رنگ قهوه ای تیره و به طور متوسط به طول 9/10 و عرض 9/3 میلی متر است (شکل 1). سطح بدن مودار می باشد. سر باریک، طولش بیشتر از عرض آن و بخش جلوی سر نوک تیز است. چشم های مرکب برجسته و به شکل لوبیایی هستند. قسمت داخلی چشم مرکب دارای حاشیه ی زرذ رنگ است. در هر دو طرف قسمت های میانی- کناری سر و زیر چشم های مرکب دو عدد برجستگی وجود داردو یک نوار زرد رنگ از بین این دو برجستگی تا انتهای پیش گرده امتداد می یابد. قسمت غشایی بال ها رشد کافی یافته است. رگبال های بخش غشایی بال ضخیم تر و واضح تر هستند. شکم لبه دار، لبه های آن به رنگ مخلوطی از زرد و سیاه و قسمت میانی استرنوم های شکم سیاه می باشد (شکل 2). پنجه های پا سه بندی، ران پاهای جلوی سیاه و ران پاهای میانی و عقبی دارای لکه های سیاه و زرد می باشند.

کلمات کلیدی

Coranus subapterus
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019819,
author = {رحیمی مقبلی, محبوبه and مدرس اول, مهدی and کریمی, جواد},
title = {معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2010},
volume = {24},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4749},
pages = {222--223},
numpages = {1},
keywords = {Coranus subapterus},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 (Het.: Reduviidae) برای ایران
%A رحیمی مقبلی, محبوبه
%A مدرس اول, مهدی
%A کریمی, جواد
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2010

[Download]