دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه , 2010-05-19

عنوان : ( پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه‌گذاری‌های مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی )

نویسندگان: عباسعلی لطفی , محمود هوشمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هم چنان که می‌دانیم در حال حاضر در دنیای فعلی بیمه و خدمات بیمه‌ای در کنار صنعت توریسم یکی از درآمد زاترین و اشتغال‌زاترین فعالیت‌ها بشمار می‌رود. اگر چه چندین دهه از ایجاد اولین شرکت بیمه در ایران می‌گذرد ولی در مقایسه با بعضی از کشورها حتی مثل ترکیه سرانه بیمه‌ای ما پائین‌تر بوده و لذا لازم است که در این ارتباط سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی دقیق علمی و کاربردی انجام‌پذیرد و از طرف دیگر با توجه به این که بعضی از مطالب و موضوعات مطرح شده در بیمه و اصول و مبانی فقهی آن ما هم به آن اشاره گردیده است پس بهتر است که پژوهشی در زمینه تطبیق قوانین بیمه با موازین اسلامی حتی‌الامکان تا جائی که امکان‌پذیر می‌باشد انجام پذیرد. بنابراین در این مقاله ما سعی خواهیم نمود از مقوله بیمه بعضاً از لحاظ تطبیق آن با موازین شرع مقدس اسلام مورد چالش قرار گرفته، به گونه‌ای که حتی بخش‌هایی از اهل تسنن آن را قمار و لذا غیر شرعی دانسته و کنار گذاشته‌اند. و به تبع این مساله اخیراً بحث بیمه تکافل بعنوان جایگزینی برای بیمه‌های رایج در دنیا در برخی کشورهای اسلامی و در میان بعضی از مجامع اسلامی به صورت جدی‌تر مطرح گردیده است. در این مقاله مسئله بیمه و جایز بودن آن و موضوع بیمه از نظر علمای معاصر در شکل فقهی آن بحث می‌گردد. با توجه به قدمت بیمه در ایران و تحول در صنعت بیمه کشور به شناخت وضع موجود و تدوین راه‌کارهای دستیابی به آن در امر تحول در صنعت بیمه کشور به شناخت وضع موجود و تدوین راه‌کارهای دستیابی به آن در امر برنامه‌ریزی‌ پرداخته خواهد شد و در بخش آخر چالش‌های اساسی صنعت بیمه را بررسی خواهیم نمود. اولین بار بحث بیمه در قرن سیزدهم هجری‌قمری وارد فقه شد- در واقع این امر هم‌زمان با ورود بیمه به سرزمین‌های اسلامی رخ داد. اولین فقیهی که به موضع‌گیری درباره این موضوع پرداخت عالم اهل تسنن محمدبن‌عبدالعزیزبن عابدین (مشفقی) معروف به ابن‌عابدین (1252-1198) بود و از علمای شیعه اولین کسی که بحث بیمه را مطرح و درباره آن به اظهارنظر پرداخت مرحوم‌ح‌کاظم یزدی صاحب کتاب العروالوثقی است و سایر علمای معاصر نیز در کتاب‌های فقهی خود، بخشی را به اظهارنظر در باب بیمه اختصاص داده‌اند. و در پایان به برخی از آیات قرآن‌کریم هم اشاراتی شده است و با توجه به قدمت بیمه در ایران و تحول در صنعت بیمه کشور به شناخت وضع موجود و تدوین راه‌کارهای دستیابی به آن در امر برنامه‌ریزی‌ پرداخته خواهد شد و در آخر چالش‌های اساسی صنعت بیمه را بررسی و در جهت تطبیق آن‌ها با موازین اسلامی مطالبی براساس تحقیقات انجام شده ارائه خواهد گردید.

کلمات کلیدی

, بازارهای مالی, عقود معهود, تمسک به عمومات ادله مستحدثه, عقد سفهی, قرارداد بیمه صندوق مجزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019820,
author = {لطفی, عباسعلی and هوشمند, محمود},
title = {پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه‌گذاری‌های مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی},
booktitle = {دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بازارهای مالی، عقود معهود، تمسک به عمومات ادله مستحدثه، عقد سفهی، قرارداد بیمه صندوق مجزا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پژوهشی در زمینه عقد بیمه و سرمایه‌گذاری‌های مالی و تطبیق آن با موازین اسلامی
%A لطفی, عباسعلی
%A هوشمند, محمود
%J دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه
%D 2010

[Download]