علوم حدیث, دوره (15), شماره (56), سال (2010-8) , صفحات (143-170)

عنوان : ( مأخذ شناسی و ارزیابی سندی روایات نزول سوره هل اتی در شأن اهل بیت (ع) )

نویسندگان: فاطمه رضاداد , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اختلاف درباره اسباب نزول برخی آیات و سور، از جمله مباحث مطرح در دانش اسباب نزول می باشد . سوره «هل اتی» از جمله مهمترین سور اختلافی است که ارزیابی شأن نزول و شبهات پیرامونی آن، داوری صحیح و نقادانه را می طلبد. در این نوشتار بر آنیم تا با مأخذ شناسی و ارزیابی سندی روایاتِ سبب نزول سوره انسان (دهر) بررسی نماییم که آیا بر خلاف ادعای کسانی چون ابن جوزی، احمد امین و ...، می توان به این نتیجه دست یافت که نزول سوره هل اتی در شان اهل بیت (ع)، نه اسطوره ای بر ساخته از سوی شیعیان، بلکه حقیقتی است که اصالت و صحت سندی اش ، بنابر مبانی حدیث پژوهی عامه و خاصه قابل اثبات است؟

کلمات کلیدی

, اهل بیت (ع), سوره هل اتی, سبب نزول, روایات, صحت سندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019838,
author = {رضاداد, فاطمه and جلالی, مهدی},
title = {مأخذ شناسی و ارزیابی سندی روایات نزول سوره هل اتی در شأن اهل بیت (ع)},
journal = {علوم حدیث},
year = {2010},
volume = {15},
number = {56},
month = {August},
issn = {1561-0098},
pages = {143--170},
numpages = {27},
keywords = {اهل بیت (ع)، سوره هل اتی، سبب نزول، روایات، صحت سندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مأخذ شناسی و ارزیابی سندی روایات نزول سوره هل اتی در شأن اهل بیت (ع)
%A رضاداد, فاطمه
%A جلالی, مهدی
%J علوم حدیث
%@ 1561-0098
%D 2010

[Download]