همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی , 1998-05-14

عنوان : ( شرایط ازدواج موفق دانشجویان از دیدگاه روانشناسی اسلامی )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرایط ازدواج موفق دانشجویان از دیدگاه روانشناسی اسلامی

کلمات کلیدی

, شرایط ازدواج موفق , دانشجو, روانشناسی اسلامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019862,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {شرایط ازدواج موفق دانشجویان از دیدگاه روانشناسی اسلامی},
booktitle = {همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی},
year = {1998},
location = {یزد, ايران},
keywords = {شرایط ازدواج موفق ،دانشجو، روانشناسی اسلامی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شرایط ازدواج موفق دانشجویان از دیدگاه روانشناسی اسلامی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J همایش مشاوره از دیدگاه اسلامی
%D 1998

[Download]