روانشناسی, دوره (3), شماره (10), سال (1999-9) , صفحات (164-173)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فرشته اولادی , لیلا نورمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر

کلمات کلیدی

, عوامل تنیدگی زای روزمره, روشهای مقابله , دانشجو, دختر , پسر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019863,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and اولادی, فرشته and نورمحمدی, لیلا},
title = {بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر},
journal = {روانشناسی},
year = {1999},
volume = {3},
number = {10},
month = {September},
issn = {1880-8436},
pages = {164--173},
numpages = {9},
keywords = {عوامل تنیدگی زای روزمره، روشهای مقابله ، دانشجو، دختر ، پسر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زای روزمره و روشهای مقابله با آنها در دانشجویان دختر و پسر
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A اولادی, فرشته
%A نورمحمدی, لیلا
%J روانشناسی
%@ 1880-8436
%D 1999

[Download]