مطالعات اسلامی, دوره (54), شماره (53), سال (2001-12) , صفحات (21-55)

عنوان : ( شناخت نامه اسامی سوره ها(1) )

نویسندگان: مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقوله-اسماء السور- زیر مجموعه مبحث جامع علوم قرآنی و اساس و پی رنگ-نام سوره ها- در قرآن کریم و احادیث مأثوره است. به جز نامهای متعارف سوره ها در مصاحف متداول، بسیاری از سوره ها، یک یا دو، و یا چند نام و عنوان دیگر هم دارند که در مجموع افزون بر دویست و پنجاه مورد است و به لحاظ شکل و مضمون، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند و در مواردی بستر پدیداری نامهای متعارف سوره ها و از جهت سند و مبنا گونه گون و در خور نقد و ارزیابی می باشند. این نبشتار با این آهنگ سامان یافته تا جای خالی پژوهشی آکادمیک درباره دیگر اسامی سوره ها ـ تا اندازه ای ـ پر گردد و پرسشهای مقدِر یا موجود در این عرصه پاسخ یابد.

کلمات کلیدی

, نام سوره ها, مفاهیم, مبانی, ساختارها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019864,
author = {جلالی, مهدی},
title = {شناخت نامه اسامی سوره ها(1)},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2001},
volume = {54},
number = {53},
month = {December},
issn = {1010-4992},
pages = {21--55},
numpages = {34},
keywords = {نام سوره ها، مفاهیم، مبانی، ساختارها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت نامه اسامی سوره ها(1)
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2001

[Download]