مطالعات اسلامی, دوره (55), شماره (55), سال (2002-5) , صفحات (31-65)

عنوان : ( شناخت نامه اسامی سوره ها(2) )

نویسندگان: مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقوله -اسماء السور- زیر مجموعه مبحث جامع علوم قرآنی و اساس و پی رنگ-نام سوره ها- در قرآن کریم و احادیث مأثوره است. به جز نامهای متعارف سوره ها در مصاحف متداول، بسیاری از سوره ها، یک یا دو، و یا چند نام و عنوان دیگر هم دارند که در مجموع افزون بر دویست و پنجاه مورد است و به لحاظ شکل و مضمون، طیف گسترده ای را تشکیل می دهند و در مواردی بستر پدیداری نامهای متعارف سوره ها و از جهت سند و مبنا گونه گون و در خور نقد و ارزیابی می باشند. این نبشتار با این آهنگ سامان یافته تا جای خالی پژوهشی آکادمیک درباره دیگر اسامی سوره ها ـ تا اندازه ای ـ پر گردد و پرسشهای مقدِر یا موجود در این عرصه پاسخ یابد. در شماره پیشین بخش نخست این نوشتار تقدیم علاقه مندان شد و اینک بخش دوم آن ارائه می گردد.

کلمات کلیدی

, نام سوره ها, مفاهیم, مبانی, ساختارها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1019865,
author = {جلالی, مهدی},
title = {شناخت نامه اسامی سوره ها(2)},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2002},
volume = {55},
number = {55},
month = {May},
issn = {1010-4992},
pages = {31--65},
numpages = {34},
keywords = {نام سوره ها; مفاهیم; مبانی; ساختارها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت نامه اسامی سوره ها(2)
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2002

[Download]