همایش منطقه ای تحقیقات نوین در شیمی , 2010-11-22

عنوان : ( مطالعه فرایند تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 4-نیترو بنزو 15-کرون-5 و کاتیون ایتریم (III) در مخلوط دوتایی حلالهای غیر مائی به روش هدایت سنجی )

نویسندگان: غلامحسین رونقی , معصومه مهاجری , نونا حبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

واکنش تشکیل کمپلکس بین کاتیون ایتریم (III) با لیگاند درشت حلقوی 4-نیترو بنزو 15-کرون-5 در مخلوط دوجزئی استونیتریل-متانول و استونیتریل-اتانول در دماهای مختلف با استفاده از روش هدایت سنجی مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کاتیون ایتریم (III), -نیترو بنزو 15-کرون-5 استونیتریل-متانول , استونیتریل-اتانول.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019889,
author = {رونقی, غلامحسین and معصومه مهاجری and نونا حبیبی},
title = {مطالعه فرایند تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 4-نیترو بنزو 15-کرون-5 و کاتیون ایتریم (III) در مخلوط دوتایی حلالهای غیر مائی به روش هدایت سنجی},
booktitle = {همایش منطقه ای تحقیقات نوین در شیمی},
year = {2010},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {کاتیون ایتریم (III); -نیترو بنزو 15-کرون-5 استونیتریل-متانول ;استونیتریل-اتانول.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه فرایند تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 4-نیترو بنزو 15-کرون-5 و کاتیون ایتریم (III) در مخلوط دوتایی حلالهای غیر مائی به روش هدایت سنجی
%A رونقی, غلامحسین
%A معصومه مهاجری
%A نونا حبیبی
%J همایش منطقه ای تحقیقات نوین در شیمی
%D 2010

[Download]