چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2010-12-03

عنوان : ( تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس )

نویسندگان: غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , فاطمه رجائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی نفتی که در اثر عوامل مختلف ایجاد می شود باعث خسارت جبران ناپذیر به محیط زیست می شود . نشت مواد نفتی باعث آلودگی خاک و همچنین تغییر در خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک های آلوده می گردد. این مقاله به مقایسه خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های آلوده به مواد نفتی در برابر خاک های غیر آلوده می پردازد. آزمایش هایی که روی نمونه های مورد آزمایش انجام شده است خصوصیات اساسی خاک ها مانند حدود آتربرگ، تراکم، نفوذپذیری و آزمایش سه محوری را شامل می شود. برای این منظور خاک های مورد 12 و 16 درصد وزن مخصوص شان به مواد نفتی ، 8 ، آزمایش ماسه ای، سیلتی و رسی به طور مصنوعی با 4 آلوده شدند. نتایج حاصل کاهش در مقاومت، نفوذپذیری، حداکثر وزن مخصوص خشک، درصد رطوبت بهینه و حد پلاستیک را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, نفت خام, خصوصیات ژئوتکنیکی, ماسه, سیلت و رس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019900,
author = {لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and رجائی, فاطمه},
title = {تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {نفت خام، خصوصیات ژئوتکنیکی، ماسه، سیلت و رس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A رجائی, فاطمه
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2010

[Download]