سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2010-09-14

عنوان : ( بررسی چگونگی تشست زمین و تحریب لوله های جدار چاههای آب )

نویسندگان: سلمه افشار , محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , سیدمحمد موسوی مداح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشست زمین

کلمات کلیدی

, تشست زمین, خاک ریزدانه, افت سطح آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1019902,
author = {سلمه افشار and غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and موسوی مداح, سیدمحمد},
title = {بررسی چگونگی تشست زمین و تحریب لوله های جدار چاههای آب},
booktitle = {سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {تشست زمین، خاک ریزدانه، افت سطح آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چگونگی تشست زمین و تحریب لوله های جدار چاههای آب
%A سلمه افشار
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A موسوی مداح, سیدمحمد
%J سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2010

[Download]